El passat dia 12 d´abril, varem començar, el terce modul, amb la conexensa, a la discapasitat.

Ens varem presentar, amb la professora, per primera vegada, va coincidir, que la professora, es diu, com una companya, de la classe, Gemma Prat.

Seguidament la Gemma (professora), ens va demanar:

QUE ES LA DISCAPACITAT ?

varen sortir varies respostes, com per exemple:

alguna limitació, necessitar suport, afany de superació.
Inclús els nadons i la gent gran, també son discapacitats. ( perquè necessiten d´altres persones )

PERQUÈ AMB PARLEM ?

Amb la societat que vivim, les persones tenim igualtat.

TAMBÉ TENIM DRETS:

la salut, la vida i espiritualitat.

TAMBÉ TENIM, VALORS A LA SOCIETAT INTEGRAL.

Espanya entre els 30 o 40 anys s´avança molt, però amb països nòrdic o africant, es considera d´un altre manera.

Hi Ha tanes discapacitat com persones hi ha el mon, be sigui pítics o físics.
Cada persona necessita una tracte diferent, segons la disminució que te.

Varem veure, les diferències de persones disminuïdes físiques.

Varem acabar la classe, amb diferents fotos, de persones conegudes, mundialment, que tenen alguna discapacitat, i cada persona te la seva pròpia frase.

En definitiva:

tots som iguals i tots som diferents.

Xavier Pous, Pilar Salles i Oriol Alabern.