Els alumnes del  segon curs universimes  vem asistir a la segona classe de la Gemma Prat aprenem diferents tipus de discapacitat , com son la física,la psíquica, la sensorial, la intel- lectual,  i molta mes.

La discapacitat ens va dir la Gemma que pot vindre abans del naixament que es diu prenatal, en el moment  del naixament  que es diu perinatal i despres del naixament que es diu posnatal i aquestes discapacitats poden ser temporals o permanents.

Tambe dintre la discapacitat hi ha la discapacitat física  hi ha les motrius poden ser  sense afectacio cerebral  com son els ossos , articulacions, extremitats etc  i les que afecten el cervell,  podem caminar, cantar   i moltes coses mes

Tambe a classe vem  parlar del funcionament  del sistema nervios  son unes neurones que reben sentits  i dels nostres organs i van  al cervell  i envíen ordres  als musculs del nostre cos , aquestes neurones son motores,  i reben senyals electriques  i quimiques, dintre el sistema nervios  hi podem trobar el encefal i la medul-la  espinal.

Dintre  el encefal ens va dir la Gemma hi trobem el cervell  que te tres arees la primaria, la secundaria i la terciaria, tambe dintre  el cervell  tenim el  cervellet, i el tronc de l´encefal   i el hemisferi dret i  el hemisferi esquerra

Medul-la  espinal  es la part mes baixa del sistema nervios  , i trobem  la col-lumna vertebral, per  acabar la classe vem parlar de la discapacitat motrius  ho trobem  al equilibri, en el desplaçament , la manipulacio etc  i totes aquestes discapacitats  motrius es clasifiquen per una etilogia que poden ser de origen, de grau i de localització, les de origen poden ser de tipus cerebral, espinal, dintre el grau  hi ha les plegies i les parasies i per acabar les de localitzacio monoplogia,paraplegia,tetraplegia  i la hemiplegia

 

 

 

Jordi Soler