BONA TARDA!!!!!.

A la ultima  sessió la Gemma Prat ens va explicar què són les discapacitats sensorials.

Per exemple: LA CORNIA: La  llun entra per la còrnia .  Les  parets de l’ ull estan recoberts per una capa.l’esclerotica que a la vegada està recoberta per una capa.

La pupil.la  : És la part negre i rodona dels ulls .Es comporta com un diafragma , controlant la intensitat de la llum que entra a l’ull .

El CRISTAL.LI : Es troba  darrera de la pupil.la i és com una lent d’ una càmera fotogràfica .

La Retina i el nervi optic : La llum arriba al fons de l’ull on hi ha la retina que és comporta com un carret de fotos.

Discapacitats visuals :Ceguesa total : Persones que no i veuen gens ,no son capaces de percebre la llum , color i forma o mida dels objectes ,

Baixa visió : Persones que tenen una percepció deficient ,però tenen un resta visual que els permet .

Classificació segons severitat : VISIÓ PARCIAL :Dificultats per veure imatges amb un o els 2 ulls  sense dificultats amb ulleres i altres ajudes tècniques .

Ceguesa total : No perceben res ,o si mes no mes llum sense determinar la font , lectura i escriptura en Braille .

Discapacitats auditives : Parts de l’oida externa :Part visible passen les ones de so fins al timpà .

Oida interna :Coclea , tè forma de cargol cavitats plenes de liquid  i que es mou quan arriba la vibració i , activa les cel.lules .

Discapacitats auditives : Una persona amb discapacitat auditiva és aquella que tè un problema d’audició . en la percepció del so , que no li permet comunicar-se oralment .


Blog realitzat per :Gisela Palà Almedina

Marta Padró Garcia .