Curs 2017-2018

El programa UniversiMés impartirà durant el curs 2017-2018 dos itineraris formatius:

 

UNIVERSIMÉS I

Per a persones de nova incorporació al programa. Els criteris d’accés són:

  • Ser major de 25 anys
  • Tenir certificat de discapacitat intel·lectual
  • Tenir un grau de discapacitat igual o inferior al 65%
  • Tenir capacitat per desplaçar-se autònomament, fent ús de mitjans públics i privats
  • Tenir un nivell suficient de comprensió i expressió verbal en llengua catalana/castellana
  • Superar una entrevista de selecció amb les coordinadores del programa, durant la qual es valoraran aspectes relacionats amb la motivació i la disponibilitat per aprofitar el programa.

>>  INSCRIU-TE <<

 

UNIVERSIMÉS II

Només per a persones que hagin cursat l’Universi+I, durant el curs 2016-2017.

>>  INSCRIU-TE <<