El creixement de la població a Catalunya

El creixement de la població a Catalunya

Hem parlat de la emigració i la imnigració. Com era abans i ara i els seus efectes. Hem parlat dels index del boom de natalitat del 1975 fins l´actualitat, la situacio laboral de fa molts anys i l´actual. perque venen els imnigrats aqui per millorar economicament i...